Suplement

Ref.:    Niech pozostaną po nas marzenia z lapisu            
    Niechaj pozostanie pamięć z granitu            
    Nie zostawiajmy po sobie zapomnienia                 
    Nie zostawiajmy wstydu                    

Jesteśmy tu i teraz                        
Cóż przepowiednie – nie dzieje się nic            
Ogrania nas niepokój                    
Bzdury i brednie jak człowiekiem być        
Tłumaczymy wszystko                
Z bełkotu łuskamy prawd tłuste ziarna        
Nie wiemy nic o sobie                    
Ciągle szukamy – tu kłamstwo tam prawda        

Ref.:     Niech pozostaną po nas…

Któż więc na nas czeka
Wzrok za horyzont a skarb tuż, tuż
Kochamy innych –  kochamy się
A miłość na śmietniku znów
Usycha nam jałowy mózg
Pustka wewnętrzna pożera myśl
Więc niech wszyscy wiedzą
Ważne jest jutro, nie ważne dziś

Ref.:     Niech pozostaną po nas..