Świadkowie

Od  trzydziestu  lat  szukam  syna.                         a

Wojnę  przeżył,  wiem  to – bo  pisał.                    a
Na  tym  zdjęciu  jest  razem  z  dziewczyną,       a
Która  mieszka  ze  mną  do  dzisiaj.                      a
W  jego  liście  ostatnim… – przeczytam :           a
„Jadę  do  was,  uściskaj  tatę,                               a
Mam  dla  niego  na  wojnie.                                   d
Zdobytą  marynarkę  w  angielską  kratę.           d
 Sam  ją  noszę  na  razie  choć  mała.                E7 F
( Syn  był  wielki,  barczysty  i  silny ).                 F
Jeśli  wie  ktoś,  co  się  z  nim  stało –              B
Niech  da  znać.  Bardzo  proszę.  Pilne.             E7 a

 

Droga  Pani !  W  programie  „Świadkowie”         a
Oglądałem  panią  przypadkiem.                            a
Od  trzydziestu  lat  w  Rembertowie                      a
Mieszkam,  z  wojny  pamiątki  mam  rzadkie.      a
Okradałem  kiedyś  skrzynki  pocztowe                  d
( w  listach  były  pieniądze  czasami ).                  E7 F
Wśród  tych  listów  są  trzy  obozowe.                   F
Może  będą  ciekawe – dla  Pani.                            B E7 a

a.
Bracie,  braciszku !  Wojnę  przeżyłem,  a  z  lasu  wyszedłem  za  wcześnie.
a.                 
We  wsi  mnie  jakiś  patrol  przydybał  i  taki  był  koniec  pieśni.
d.                                                                    E7.        F.      
Siedzę  w  obozie  razem  z  Niemcami,  NSZ  i  AK.
F.                                        B.                            E7.                        a.  
Trzymam  się  zdrowo,  do  domu  wrócę  kiedy  się  tylko  da.

a.                 
Wczoraj  niektórzy  z  nas  uciekali.  Ja  się  trzymałem  z  daleka.
a.                
Gdy  się  z  takiego  obozu  pryska – trzeba  mieć  dokąd  uciekać.
d.                                                           E7.                               F.      
Dziś  ciężarówką  zwieźli  połowę,  resztę  skreślono  z  list.
F.                              B.                              E7.                             a.  
Teraz  ich  biorą  na  przesłuchania;  patrzę,  nie  mówię  nic.

a.                 
Był  jeden  taki,  przyjemnie  spojrzeć;  wysoki  obszerny  w  barach.
a.                 
Wyższy,  silniejszy  nawet  ode  mnie ( znasz  mnie trudno  dać  wiarę).
d.                                                               E7.                              F.      
Miał  marynarkę  w  angielską  kratę,  razem  z  tamtymi  pruł.
F.                          B.                          E7.                               a.  
Gdy  go  złapali  i  przesłuchali – wyszło  człowieka  pół.

a.                 
Zapadł  się  w  sobie,  chodzić  nie  może,  niższy  jest  chyba  o  głowę
a.                 
Nie  znam  się  na  tym,  ale  wygląda  jak  by  miał  żeber  połowę.
d.                                                              E7.                                F.      
Tak  tu  żyjemy.  List  ten  wysyła  Rosjanka  ( kocha  tu  mnie ).
F .                                          B.                             E7.                          a.  
Jak  mam  już  siedzieć – wolę  u  swoich,  zawiadom o  mnie  UB.
a.                                 e.                a.                                       e.     
Tatusiu  uciec  się  nie  udało,  nie  wiem  czy  jeszcze  napiszę.
C                                                                         E7.          
Ten  w  marynarce  w  angielską  kratę  z  daprosa  na  czterech  wyszedł.
E7 .                                                                                                          F.          
Więc  teraz  ja  się  nim  opiekuję  tak,  jak  on  mną  przez  lat  cztery.
F.                                                                E7.                F.          E7
Trochę  się  boję  co  z  nami  zrobią.  Szkoda  do  jasnej  cholery !

a.                 
Mamasza,  mnie  siemnadcat  liet,  a  ja  uże  liejtnant.
a.                                                                                             d.            
Zdies  wsio  w  poriadkie – polskich  my  unicztażim  banditow.
d.                                                                            a.             
Tagda  ja  napiszu  pismo  i  wsio  skażu  ja  wam,
E7.                                                                                  a.           
Siejczas  nie  chwajatajet  sił  i  spit  moj  major  Szachnitow.

d.                                                               a.                  

Atcu  skażi  szto  u  mienia  jest  dla  niewo  podarok –
d. a. d. e. a.      
Pidżak  s  anglijskoj  plietuszkoj  popał  mnie  prosta  darom.

         a. d. a.             Wejdźmy  głębiej  w  wodę  kochani
         a. d. a.             Dosyć  tego  brodzenia  przy  brzegu
         B. a. B.            Ochłodziliśmy  już  po  kolana
         d  E7.              Nasze  nogi  zmęczone  po  biegu

                   a.                     
Wejdźmy  w  wodę  po  pas  i  po  szyję
                   C.                     
Płyńmy  naprzód  nad  czarną  głębinę
                   d. E7. F.          
Tam  odległość  brzeg  oczom  zakryje
                   a. F. d. E7.      
I  zeschniętą  przełkniemy  tam  ślinę

                             a. d. a.              
Potem  każdy  się  z  wolna  zanurzy
                             a. d. a.              
Niech  się  fale  nad  głową  przetoczą
                             F. a. F. d       
W  uszach  brzmieć  będzie  cisza  po  burzy
                             d. E7.               
Dno  otwartym  ukaże  się  oczom

                                       a.                      
Tak  zawisnąć  nad  ziemią  choć  na  niej
                                       C.                     
Bez  rybiego  popłochu  pośpiechu
                                       d. E7. F.          
I  zapomnieć,  zapomnieć  kochani
                                       a. F. d. a.        
Że  musimy  zaczerpnąć  oddechu