Ten jeden raz

Ten jeden raz
Słodki Całus od Buby

muz., sł.: M. Kamper

Ten jeden raz spróbować chciej,      D9 D9/7+

Odpocząć daj znużonym krokom.      A11 A7

Te sprawy to nie nasza rzecz-

Postójmy może lepiej z boku.

Umyka nam i leci z rąk

To wszystko, co zatrzymać chcemy,

Więc makijaż zrób i chodźmy stąd,

Spotkajmy się wieczorem w mieście.

A dziś tak wiele dzieje się, G A

Nie starcza nam i tchu i rąk.      D G

Ten strumień dawno porwał nas,         G A

Nieubłagany zabrał prąd…      D e

I w tańcu chwil spotkamy nasz

Kochany czas, co zniknął w dali.

Więc podaj dłoń i skoczmy w krąg,

Niech gwar i taniec trwa do rana.

A dziś tak wiele dzieje się…

Ten jeden raz spróbować chciej,

Odpocząć daj zmęczonym stopom.

I nie każ dłużej czekać mi-


Ten jeden raz naprawdę bądź ze mną.