Uwiędły sad

Uwiędły sad   a C
Przeżegnał się szkarłatem.  G F
Zmarniał i zbladł,  a C
Módl się do tęcz za światem.  d a
Pożółkły klon   C G
Mży w stawie miedzią złudną.   F a
We własny zgon   C G
Uwierzyć mu tak trudno.   G a

G a G a

sł. Bolesław Leśmian,
muz. Zbigniew Stefański, Jarosław Chrząstek