Wiara

Wiara
Vergil van Troff

muz., sł.: Ł. Majewski

Wiarą w istnienie sprawiedliwości C D G
Tłumaczę wiarę swoją w nadzieję,
Że wiara spełni moje marzenia,
Że wiara w wiarę się nie zachwieje.

Rozsądkiem ganię myśl nierozsądną,
Co wśród rozsądku liter ucieka,
Że znów rozsądnie będzie zapomnieć,
Wciąż nierozsądną wiarę w człowieka.

Lecz czy nadzieja pozwoli spełnić
Nadzieje płoche w myślach wytarte,
Że w swych nadziejach wierzę rozsądnie,
Że życie moje myślenia warte.


Gdańsk 13.XI.2000