Własnymi wierszami

Własnymi wierszami
Słodki Całus od Buby
muz., sł.: K. Jurkiewicz

Chętnie zjadam ptaki i zwierzęta         D C

Za to bardzo rzadko kwiaty      h G

I o bliskich staram się pamiętać

Ale ciągle mylę daty

Pomyśl tylko jak mogło być z nami    h e h e

Ale wiesz, poeci zawsze chodzą        D G

Własnymi wierszami      h G

Już myślałaś, że tak zawsze będzie,

Że się nic nie może zmienić

A tu pozamieniał liście w złoto

Jesiennego dnia alchemik

Pomyśl tylko…

Z tamtą rzeką nic mnie nie łączyło

Może drobne dreszczu fale

Z tobą wszystko byłoby inaczej

Gdybym cię nie spotkał wcale

Pomyśl tylko…