Wokół drogi smoleńskiej…

Wokół drogi smoleńskiej…
Bułat Okudżawa


Wokół drogi smoleńskiej – wciąż las i las, i las,
wokół drogi smoleńskiej wciąż noc i noc, i noc,
tylko z góry, jak oczy twe – para błękitnych gwiazd,
w które patrzę i widzę mój los, mój los, mój los.

Wokół drogi smoleńskiej – zawieja dmie i dmie,
naszych zbędnych wędrówek zasypie, zatrze ślad…
Gdyby w pierścień się splotły twe dłonie gorące dwie,
może krótszy i lżejszy przede mną by leżał szlak.

Wokół drogi smoleńskiej – wciąż las i las, i las,
wokół drogi smoleńskiej – ten szum, i szum, i szum.
Tylko z góry, jak oczy twe chłodnych błękitnych gwiazd
już nie para spogląda lecz gwiazd obojętnych tłum…

tłum. Wiktor Woroszylski