Wróć świecie

 

 

Wróć świecie


Antonina Krzysztoń

muz. Kuba sł. Antonina Krzysztoń

 Wróć świecie do mnie wróć
Wróć świecie do mnie wróć
Wróć świecie do mnie wróć
Wróć świecie do mnie wróć
Nie zważaj na potknięcia
Nie zważaj że jestem smutny
Nie zważaj że jestem pusty
Nie zważaj że jestem słaby
Nie zważaj że jestem bezradny


Stoję na rozstaju dróg
czekam na rozstaju dróg
Słońce odbija się od chmury
Jakie to piękne


Wiatr pod drzewami
Wiatr porusza trawą
Krzaki pełne jagód
Krzaki pełne ptaków


Serce wymiecione stoję na rozstaju dróg
Serce uprzątnięte stoję na rozstaju dróg


Z prawej strony płynie rzeka
Słyszę jej szum
Podejdę posłucham


Drogi wymiecione ulatuje kurz


Tylko lśniąca rzeka w drzewach
Tylko śniąca rzeka w niebie
Tylko śpiąca rzeka w niebie
Tylko śniąca rzeka w drzewach