Wspomnienie

WSPOMNIENIE
Ni
c Wielkiego
sł. Agnieszka Osiecka

Są takie noce od innych ciemniejsze
Kiedy wolno się wygłupić
Wolno powtarzać nigdy i zawsze
Wolno słowami się upić
Tylko nie wolno tej nocy podróżą okraś okłamać oszukać
Bo się już odtąd będzie na próżno bezsennej nocy tej szukać

Są takie od innych łaskawsze
Kiedy wolno się rozpłakać
Wolno powtarzać słowo najświętsze
Mówić o wróżbach i znakach
Tylko nie wolno tej nocy podróżą okraś okłamać oszukać
Bo się już odtąd będzie na próżno bezsennej nocy tej szukać

Szukam wiatru w polu
Przedwczorajszych bzów
Śladu łez w kąkolu
Przedwczorajszych snów

Szukam wiatru w polu
Jak to trwa i trwa
Chociaż oczy bolą
Szukam w niebie dna