Wychodzimy z zimy

WYCHODZIMY Z ZIMY
Wolna Grupa Bukowina

muz. W. Jarociński; sł. A. Ziemianin


A7            G
Wychodzimy z zimy trochę bladzi
h7                A7/4       A7
trochę jakby z zaspy zamyślenia
A7            G
Uczymy się chodzić po trawie
h7             A7/4            A7 A7/4 A7
kaczeńcom patrzymy prosto w oczy
g9       e0               F7+
Jabłko z zimy co nam zostało
g        e0       F7+
dzielimy na dwoje
g9        e0             F7+
Jabłko z zimy co nam zostało
g              A7/4 A7 A7/4 A7
dzielimy na dwoje

Może przejdziemy do lata i dalej
może jest nam dzisiaj to pisane
A może po prostu nasza miłość
w wodę rzucony kamień… kamień