5 minutes reading time (988 words)

X Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

 

 

1. Organizatorem konkursu jest L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie.

2. Konkurs kierowany jest do młodzieży średnich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz średnich szkół polonijnych na całym świecie (młodzież w wieku 16-20 lat).

3. Cele konkursu: zachęcenie młodzieży do rozwijania pasji poetyckich, literackich i plastycznych oraz kształtowania własnego indywidualnego warsztatu pisania i rozwijania różnych talentów poprzez obcowanie z kunsztem słowa i oryginalnością twórczości Jacka Kaczmarskiego;

4. Laureatem konkursu jest osoba, której choćby jeden utwór literacki lub plastyczny zostanie opublikowany w antologii, podsumowującej zmagania konkursowe uczestników.

5. Jury pod przewodnictwem o. Wacława Oszajcy spośród laureatów konkursu wyłoni osoby do nagród i wyróżnień.

6. Nagrody specjalne zostaną ufundowane przez instytucje patronujące konkursowi.

7. Uczestnicy mogą przesłać na konkurs tylko te utwory, które nie zostały wyróżnione wcześniej w innych konkursach poetyckich oraz nie zostały opublikowane w żadnej formie (także w Internecie).

 

8. Zasady uczestnictwa w konkursie

 

  1. Konkurs poetycki na wiersz: każdy uczestnik w terminie do 30 grudnia 2015r. przesyła pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. trzy utwory poetyckie, do których należy dołączyć dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej, klasa). Utwory prosimy zapisać czcionką 10., bez niepotrzebnych ozdobników. Laureaci, których wiersze zostaną opublikowane w antologii, wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa szkoły) w publikacji oraz w materiałach, związanych z konkursem. Wiersze można również przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na podany poniżej adres szkoły: do tekstów podpisanych wierszy uczestnik dołącza podpisaną płytkę z zapisem utworów oraz danych autora (jak wyżej) . Jury ocenia utwory anonimowe: organizatorzy przygotują dla jurorów teksty bez danych osobowych autorów. Uczniowie szkół polonijnych: przesyłają wiersze pocztą elektroniczną wg wyżej wskazanych zasad. Wiersze muszą być napisane w języku polskim.

  2. Konkurs poetycki na prozę poetycką: każdy uczestnik w terminie do 30 grudnia 2015r. przesyła pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jeden krótki utwór prozatorski (nie więcej niż 1000 wyrazów), o dowolnej tematyce, ale zainspirowany życiem lub twórczością Jacka Kaczmarskiego, mający charakter prozy poetyckiej, do którego należy dołączyć dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej, klasa). Utwór prosimy zapisać czcionką 10., bez niepotrzebnych ozdobników. Laureaci, których tekst zostanie opublikowany w antologii pokonkursowej, wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa szkoły) w publikacji oraz w materiałach, związanych z konkursem. Utwór można również przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na podany poniżej adres szkoły: do tekstów podpisanych wierszy uczestnik dołącza podpisaną płytkę z zapisem utworu oraz danych autora (jak wyżej). Jury ocenia utwory anonimowe: organizatorzy przygotują dla jurorów teksty bez danych osobowych autorów. Uczniowie szkół polonijnych: przesyłają wiersze pocztą elektroniczną wg wyżej wskazanych zasad. Utwór musi być napisany w języku polskim.

  3. Konkurs na interpretację plastyczną wiersza Jacka Kaczmarskiego: każdy uczestnik w terminie do 30 grudnia 2015r. przesyła pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (nie wysyłamy prac konkursowych pocztą) zdjęcie jednej pracy plastycznej, będącej interpretacją plastyczną wybranego wiersza Jacka Kaczmarskiego. Do zdjęcia należy dołączyć tytuł oraz tekst wiersza, który jest poprzez pracę interpretowany, a także dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej, klasa). Laureaci, których praca zostanie opublikowana w antologii pokonkursowej, wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa szkoły) w publikacji oraz w materiałach, związanych z konkursem. Każdy z laureatów zostanie poproszony o przesłanie pocztą oryginału pracy przed finałem konkursu. Prace będzie można odebrać po gali finałowej konkursu.

 

Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu (publikacja imienia i nazwiska autora oraz nazwy szkoły, z której pochodzi).

 

Finał konkursu odbędzie się w kwietniu 2016 r. Organizatorzy w lutym 2016r. określą dokładną datę finału. Uczestnicy wyróżnieni w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” zostaną poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia wyników. Podczas finału konkursu odbywają się poetyckie warsztaty dla laureatów, można nabyć antologie utworów poetyckich laureatów konkursu oraz spotkać się z ludźmi związanymi z twórczością Jacka Kaczmarskiego

 

Adres, przy wysłaniu prac pocztą:

L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy

03-480 Warszawa, ul. Burdzińskiego 4

z dopiskiem:

X Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej

imienia Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”

 

 

4. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela polonistka Katarzyna Walentynowicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Informacje dotyczące organizacji konkursu, finałowej gali oraz lista laureatów będą zamieszczane na stronie internetowej konkursu www.rytmynieskonczonosci.pl oraz na Facebooku.

I Ogólnopolski Konkurs Wokalno-Muzyczny pod patro...
Konkurs wokalny z muzyką na żywo "Klawe piosenki",...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
niedziela, 01 październik 2023

Captcha Image