Życie osła

 

d G

Czy życie osła d G
Musi być zawsze ośle d C d
Czy osioł żyć nie może d G
Anielsko wzniośle d C d

Ochrypłym, drżącym głosem C G
A nawet z łezką w oku F C
Przemawiał pan osiołek d C F d
Do łąki i obłoków F C d d

Hej – ho, do łąki i obłoków G d C d
Hej – ho, do obłoków G d C d

Ech, gdyby tak skrzydła mieć A C
Ogromne i tęczowe F C
Złotą aureolą d C F d
Otulić oślą głowę F C d

Gdyby tak skrzydła mieć A C
Ogromne i tęczowe F C
Złotą aureolą d C F
Otulić oślą głowę d C d

Hej – ho, gdyby tak skrzydła mieć G d C d
Hej – ho, gdyby tak skrzydła mieć G d C d G d C d G d C d

Był dobry, bardzo dobry
Na łąki nie śmiał gderać
Lecz czyż kto żył jak osioł
Jak osioł ma umierać
Może kiedy łagodnie
Bez złości przejdą lata
Rzuci mu grosz świętości
Tata z tamtego świata

Hej – ho, tata z tamtego świata
Hej – ho, z tamtego świata

Ech, gdyby tak skrzydła mieć…

Już koniec – jak żył
– Tak umarł nasz osiołek
Dębowe spuśćmy wieko
Przykryjmy ziemią dołek
Przy ostatniej skibce
Zanućmy od niechcenia
Że może jednak czasem
Spełniają się marzenia

Hej – ho, spełniają się marzenia
Hej – ho, marzenia

Ech, gdyby tak skrzydła mieć…

sł. D. Ślepowrońska
muz. S. Brzozowski