Zapomnieć już czas

Zapomnieć już czas
Ewelina Marciniak

O Tobie Zapomnieć
Zapomnieć już czas
Zbyt wiele jest wspomnień
Zbyt wiele ich w nas

I myśl nieprzytomnie
Chce biec raz po raz?
O tobie zapomnieć,
zapomnieć już czas

zapomnieć już czas
zapomnieć już czas

Przed tobą nie klękać
Nie klękać już, bo
Gdy raz serce pęka
Gdy spada na dno

Przestajesz być święta
Nie ja ? a więc kto?
Przed tobą nie klękać
Nie klękać już bo

zapomnieć już czas
zapomnieć już czas

Zapomnieć już trzeba
Zapomnieć już czas
Dotknęło się nieba
Sięgnęło się gwiazd

Nie łatwo się nie bać
Nie łatwo, lecz nas
Zapomnieć już trzeba
Zapomnieć już czas

zapomnieć już czas
zapomnieć już czas