Zmiana zmiany

Zmiana zmiany
NiePodobni

sl. Jarosław Haraburda

Sprzedajemy siebie                          
na chwile zmiany                       
w niekorzystnych czasem snach          

codzienności                            
bezbarwy dni i lat                  
bezbarwy dni i lat                   

niełatwo jest uciąć
dziwne nieprawdy
brzmiące wciąż w ustach wrogów

sprzedać siebie nie sposób
lecz cokolwiek jest później
spływa i tak

sprzedać się na nowo
łyknąć parę gorzkich słów
brzmiących wciąż z tak zwanych najbliższych ust

wydali więc swe wnętrze
ukryte zamiary
krótki triumf minął szybko jak dzień

więc co ma sens
tak naprawdę
jaki jest sposób spojrzenia w górę z dna