Związek przyjacielski

Związek przyjacielski…
Bułat Okudżawa

(stara pieśń studencka)

F. Swietowowi

Kto się na związek targnie nasz, surowej godzien
będzie kary,
gdy zrobi to ? za jego łeb pękniętej nie dałbym
gitary.
Ma nas na oku wiek, i wie, gdzie w tyralierce
łańcuch rzadszy…
Ujmijmy się za ręce wraz, bo źle stuleciu z oczu
patrzy.

Nie dla nas rozgwar cudzych uczt, wdzięk podejrzanych
prawd ? nie dla nas,
biel piór od pochwal milsza nam ? niechby została
nieskalana.
Gdy byle kiep powiada, że sądzone nam dalekie cele,
ujmijmy się za ręce wraz. Złączmy ramiona,
przyjaciele.

Gdy przyjdzie dzielić cały kram, przaśne nie skuszą
nas kołacze,
nie nam uchyli raj swych bram, za to Ofelia
nas opłacze.
Dopokąd zaś nie zagrzmiał dzwon, że czas się zbierać,
czeka droga,
ujmijmy się za ręce wraz. Złączmy ramiona swe, na
Boga!

tłum. Witold Dąbrowski