MARIAN OPANIA WIKTOR ZBOROWSKI – Jak artyści szli do nieba