Pop dla małej
Vergil van Troff

(czyli szanta na melodię ludową z za oceanu)
sł.: Jarosław Romanowski


O moja mała a
To wcale nie tak, to nie tak, E C
Nie tak to miało być. d E
Spotkałem cię a
I teraz już nie chcę nie, E C
Samotnie dłużej żyć. d E

Powiedz gdzieś ty się podziała a E
Jak twe imię C
Gdzie cię szukać C
Powiedz moja mała d E

Samotność ma zabija mnie (I ja chcę) a E
Ja wyznać chcę C
Wciąż wierzę że, (wierzę że) d E
Kiedyś odnajdę, spotkam cię, a E
Bo jeśli nie C
To niech piorun trafi mnie d E


O moja mała,
Wciąż biegam i szukam cię,
Wiersze dla ciebie piszę.
Śpiewam piosenki,
Czy kiedyś usłyszysz je?
Ja sam wszak ledwo słyszę.

Powiedz czemu tak zrobiłaś,
Powiedziałaś:
- "Zaraz wrócę"
I już nie wróciłaś.

Samotność ma zabija mnie (I ja chcę)
Ja wyznać chcę
Wciąż wierzę że, (wierzę że)
Że mnie usłyszysz
Gdy śpiewam tak ( dla ciebie tak)
I dasz w końcu jakiś znak


Samotność ma Zabija mnie
Lecz wciąż wierzę
- kiedyś spotkam cię
Bo choć tu sam
W sito wyję
Piorun wciąż nie trafia mnie


Gdańsk 06.II.2002