Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej Reflektor ma za zadanie popularyzowanie wśród młodzieży piosenki aktorskiej, rozumianej jako wykonywanie piosenek z interpretacją aktorską ze szczególnym uwzględnieniem piosenek polskich twórców, kompozytorów i autorów tekstu. Stwarzanie możliwości zaprezentowania się uczestników festiwalu przed jury i publicznością. Spotkanie i integracja osób z zamiłowaniem do piosenki aktorskiej. Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodne wrażliwości artystycznej i scenicznej.

Do uczestnictwa w konkursie zaproszenie kierowane jest do SOLISTÓW śpiewających:
- a 'capella (bez akompaniamentu),
- do podkładu muzycznego (wyłącznie na płytach CD lub MP3),
- z akompaniamentem (fortepian, gitara etc.)