Mówisz, że cię miłość mierzi d A
Zmierź mnie sobie - wołam - zmierź d A d
Spójrz - powiadasz - to są piersi d A
Kogóż natchnie taka pierś? d A d

A ja twierdzę, baronowo A d
Wkrótce minie zima, a C F A
A wiosną zaczną się na nowo d g d
Nasze słodkie tru la la d A d

Znowu będę twój Don Diego A d
Znowu księżyc, znowu bzy C F A
Jak u Pawła Geraldiego d g d
Sitwa zmysłów - ja i ty d A d

I nie powie stary baron d A
Więcej do mnie: Paszoł won! d A d
Nie wypchnie na bruk z gitarą d A
Bowiem w grobie leży on d A d

Czarna kryje go piżama A d
Biedak gonił resztką sił C F A
I jak stał - w salonie zamarzł d g d
Bo otwarty lufcik był d A d

Zły baronie, dobrze tak ci A d
Chciałeś naszą miłość zgnieść C F A
Nasze słodkie koci-łapci d g d
Że tak powiem, naszą płeć d A d

Na złość tobie, wiosną amor A d
Co sekrety różne zna C F A
Ukołysze nas tak samo d g d
W tym najsłodszym tru la la d A d

Aktualnie jeszcze zima d A
Jakże nie lubimy zim d A d
Nasze zmysły w krabach trzyma d A
I rozkwitnąć nie da im d A d

Ba, przez całą Europę A d
Zimno - krzyczy dziad i wnuk C F A
I zawieszam się jak sopel d g d
Pod okapem twoich nóg d A d

Lecz się nie martw, baronowo A d
Już przemija zima zła C F A
Rozpoczniemy, ach, na nowo d g d
Nasze słodkie tru la la d A d

Trula, trula, trula, trula A d
Trula, trula, tru la la C F A
Rozpoczniemy, ach, na nowo d g d
Nasze słodkie tru la la d A d

Dziś widziałem - to nie farsa d A
Dość już mamy takich fars d A d
Jak jamniczek twój zamarzał d A
Siusiu - krzyczał, łkał i marzł d A d

Więc go wziąłem na rączyny A d
Otuliłem w ciepły puch C F A
O, jamniczku, mój jedyny d g d
Wycierpiałeś się za dwóch d A d

Na pierś moją marmurową A d
Chodź jamniczku, gdy ci źle C F A
A ty właśnie, baronowo d g d
Swym jamniczkiem zowiesz mnie d A d

Czemu dni wesołe nie są d A
Czemu z oka płynie łza? d A d
Cierpliwości, baronesso d A
Jeszcze miesiąc, jeszcze dwa d A d

A powrócą nasze święta A d
Jak najprędzej pragnąłbym C F A
Szał zmysłowy się rozpęta d g d
Huknie harfa - rym cym cym d A d

I pochłonie przepych kanap A d
Purpurowe serca dwa C F A
W górę uszy, ukochana d g d
Trula, trula, tru la la d A d

Trula, trula, trula, trula A d
Trula, trula, tru la la C F A
W górę uszy, ukochana d g d
Nasze słodkie tru la la d A d