Zespół "Wyspy Dobrej Nadziei" powstał w 1995 roku. Na nasz repertuar składają się utwory z własną muzyką, pisaną przez lidera zespołu Adama Tkaczyka, do wierszy polskich poetów, przede wszystkim Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego a także Edwarda Stachury, Jonasza Kofty i Włodzimierza Jasińskiego oraz łemkowskiego poety Władysława Grabana. Zadebiutowaliśmy w listopadzie 1995 roku koncertem w klubie studenckim Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z okazji rocznicy "Niezależnego Zrzeszenia Studentów" tejże uczelni.
Pierwszym występem zespołu na szerszym forum był udział w XXIX Ogólnopolskiej Studenckiej Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie w sierpniu 1996 r. Wtedy też odnieśliśmy swój pierwszy sukces: za muzykę do wiersza K.I. Gałczyńskiego "Cóżem winien" Adam Tkaczyk otrzymał drugą nagrodę a zespół - także drugą nagrodę - za wykonanie utworów "Cóżem winien" i "Modlitwa do Anioła Stróża".
W grudniu 1996r. zespół zdobył I Nagrodę w XVIII Festiwalu Piosenki Różnej "MORDA'96" w Warszawie uzyskując rekomendację do udziału w Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie w maju 1997 r. W latach 1998-1999 skoncentrowaliśmy się głównie na działalności koncertowej. Nawiązaliśmy m.in. kontakt z Warszawskim Ośrodkiem Kultury uczestnicząc w kilku koncertach organizowanych przez klub T.R.E.M.A.
W roku 1999 rozpoczęliśmy także współpracę ze SCENĄ 07 działającą przy Centrum Kultury Komendy Głównej Policji w Warszawie co zaowocowało zagraniem przez zespół kilku koncertów w ramach imprez organizowanych przez Centrum. Z koncertami występowaliśmy także w ramach różnych wydarzeń kulturalnych w Warszawie takich jak "Dni Kultury Praskiej" czy "Mironalia". Dużym wydarzeniem dla zespołu był koncert zagrany w warszawskich Łazienkach z okazji jubileuszu Wydawnictw Naukowych PWN. Ponadto z koncertami występowaliśmy także w zaprzyjaźnionych Domach Kultury takich jak Ośrodek Kultury Ochoty, Dom Kultury "Zacisze", Dom Kultury "Kamionek". Z koncertami występowaliśmy także w Toruniu, Grudziądzu i Gdańsku (w ramach "Jarmarku Dominikańskiego").
Ostatnimi sukcesami jakie zespół odniósł w konkursach piosenki turystycznej i studenckiej są: zdobycie I nagrody w XXXII Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdzie Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie w lipcu 1999r. oraz zdobycie tytułu laureata XXVIII Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej w maju 2000r.
W 2000 r. zespół zarejestrował w studio swój dotychczasowy dorobek a obecnie opracowuje nowy repertuar przygotowując sie do udziału w kolejnych festiwalach piosenki turystycznej i poezji śpiewanej.