Żołnierze grupy "CENTR"
Włodzimierz Wysocki


Żołnierz zawsze zdrów!
Żołnierz zniesie trud!
I pył sypie się spod nóg;
Wydeptanych w marszu dróg.

I nie można się zatrzymać,
Ani zmienić rytmu - nuty;
Jaśnieją nasze lica,
Błyszczą nasze buty!

Spaloną już równiną,
Za metrem, metr...
Idą Ukrainą
Żołnierze gruppy "Centr".

I pierwszy i drugi - baczność, na wprost marsz!
Każdy krok do przodu - i raj będzie nasz.
A pierwszy i drugi - też ryzyko lubi...
W ślad za tobą pójdzie - w  śmierci oddech długi;
Pierwszy i drugi! Pierwszy i drugi! Pierwszy i drugi!

Przed nami wszystko jasne jest.
Za nami płonie świat!
Nie trzeba myśleć, z nami ten,
co całą prawdę zna!

Weseli i radośni
Wrócimy do swych miast.
Niewiasty jasnowłose
Nagrodą będą nam!

To wszystko nas nie minie,
Lecz teraz w prawo skręt!
Idą po Ukrainie
Żołnierze gruppy "Centr".

I pierwszy i drugi - baczność, na wprost marsz!
Każdy krok do przodu - i raj będzie nasz.
A pierwszy i drugi - też ryzyko lubi...
W ślad za tobą pójdzie - w  śmierci oddech długi;
Pierwszy i drugi! Pierwszy i drugi! Pierwszy i drugi!


Przełożył: Artur Jackowski